Särskilda resevillkor

Läs igenom våra villkor innan du bokar din resa

Särskilda resevillkor

Köpvillkor vid köp av enbart evenemangsbiljetter

OLKA Sportresor AB (härefter OLKA) är förmedlare av biljetter och är inte arrangör av aktuella evenemang.

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. Bokade biljetter och paket till evenemang är ej återbetalningsbara oavsett deltagarnas personliga omständigheter. 

Det är alltså inte möjligt att avboka biljetter då OLKA har samma villkor från sina leverantörer som ut mot kund. OLKA är heller inte ansvariga när evenemang flyttas till nytt datum och köpt biljett gäller alltid till det nya datumet.

Evenemangsdatum
OLKA förmedlar biljetter grundat på att du skall kunna se evenemanget/fotbollsmatchen oavsett vilken dag och tid den spelas. OLKA har inget ansvar för att evenemang blir flyttade, avbrutna eller inställda. Återbetalning medges exempelvis inte vid eventuella avbokningar om match flyttas från planerad dag till annan helg- eller vardag. Om evenemanget/matchen ställs in på grund av dåligt väder gäller biljetten för det nya evenemangsdatumet och OLKA är ej återbetalningsskyldiga för eventuella resekostnader.

Det åligger kund att kontrollera eventuell ändring av evenemangs-/matchdag och speltid då detta är vanligt förekommande.

Allmän information
OLKA har inget återbetalningsansvar om resenärer blir avvisade från arenan på grund av exempelvis dåligt uppförande eller om resenär, iklädd fel matchdräkt, försöker komma in på fel läktare. Vi rekommenderar er att inte bära halsduk eller matchtröja på arenan. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje enskilt evenemang.

Alla matchbiljetter som vi förmedlar är på hemmasektion / neutral sektion - om inget annat tydligt framgår. Observera att bortalagets färger inte är tillåtet och att det kan leda till att du blir nekad entré utan någon rätt till återbetalning.

Priser
OLKA baserar sina priser på tillgång och efterfrågan. Det betyder att priset kan vara både högre och lägre efter köptillfället.

På vissa biljetter kan det finnas ett ”Face value-pris” tryckt på biljetten. Det är inte det priset OLKA betalar i inköp för biljetten.  

Arenaskisser & bilder
De arenaskisser som finns på vår hemsida är ungefärliga och kan avvika från hur det ser ut i verkligheten. Exempelbilder som vi visar på "biljetter" är exempel och kan skilja sig mot verkligheten. 

Biljettkategorier och sektioner
OLKA förbehåller sig rätten att ändra biljettkategori eller sektion till en likvärdig eller bättre, kategori eller sektion, än vad som anges vid köptillfället.

Europamatcher i fotboll
För matcher i Champions League / Europa League är det på vissa arenor ej tillåtet för bortalagets nationaliteter/medborgare att köpa biljetter som vi förmedlar. Kolla med oss innan. Vi förbehåller oss rätten att cancellera bokningar om så sker.

Leverans av evenemangbiljetter
Biljetterna levereras mestadels som e-tickets, mobile-tickets eller stadium collection men leveranssätt för dina köpa biljetter framgår av din bokningsbekräftelse. Observera att det kan komma ändringar i hur biljetten levereras nära inpå aktuellt evenemangsdatum.

Köpt evenemangsbiljett får inte säljas vidare då detta kan vara otillåtet eller olagligt och kan medföra rättsliga påföljder.

Viktig information gällande Covid-19
Biljetterna vi erbjuder online baseras på 100 % arenakapacitet och uppdaterade tilldelningar som vi kan erbjuda, allt i samarbete med de officiella partners vi arbetar med. Arenakapaciteten kan dock komma att ändras. Det kan finnas en chans att det evenemang som du vill besöka kommer att förändras när det gäller antalet åskådare och vi i vår tur inte blir tilldelade biljetterna som vi har köpt in.

Följande scenario och lösning ska beaktas:

Matchen/Evenemanget du har bokat ställs in och kommer inte att spelas vid ett senare datum, kapaciteten i antalet åskådare minskas (och klubben cancellerar biljetterna) eller matchen spelas utan publik.

Om en av dessa omständigheter inträffar, har du möjlighet att behålla orderbeloppet som en kredit som kan användas för ett annat evenemang eller en återbetalning för hela beloppet för de delar du har bokat med OLKA. Återbetalningen regleras senast två veckor efter det ursprungliga evenemangsdatumet. Notera att OLKA inte kan avboka/återbetala bokade biljetter som vi förmedlat annat än vid just nämnda anledningar. Det vill säga, OLKA har inget ansvar vid ev. karantän, inreseförbud eller dylikt.  

Om match/evenemang blir uppskjutna (postponed) med anledning av covid-19 och flyttas till ett senare datum så gäller köpta biljetter till nya datumet.

Viktigt! Vi kan bara återbetala för delar som bokats med OLKA. Om du har bokat resa, boende eller någon annan del i ett paket på egen hand erbjuder vi inte någon form av återbetalning eller kompensation.Köpvillkor vid köp av paketresa


Vid matchändring som medför att matchen spelas utanför bokade hotelldatum gäller följande:

Om kund har bokat hotell med OLKA flyttar vi hotellvistelsen så att den passar nya matchdatumet. Observera att justering av hotelldatum ej sker per automatik utan kund måste bekräfta de nya datumen till OLKA. Eventuell priskillnad på hotell pga nya datum står kund för.

Vår rekommendation vid bokning av fotbollsresa till England, Tyskland, Spanien, Frankrike, Portugal och Italien är att boka in fredag-måndag för helgmatcher då speldagen kan ändras fram till sista veckan. Vissa matcher kan också flyttas till fredag och måndag. Vi hjälper till att boka in extranätter om matchen flyttas. Merkostnad står kund för. Matcher mitt i veckan som är satta till tisdag eller onsdag kan spelas tisdag, onsdag eller torsdag. Vår rekommendation är att åka tisdag - fredag.

 

Flygresan
OLKA ansvarar inte för flygtransport som ingår i paketresan. OLKA ansvarar inte heller för förseningar av bokade flygresor eller anslutningar till avreseorten i paketresan. Respektive flygbolag har egna regler och det åligger resenären att skaffa sig kännedom om dessa. Flygbolagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Flygnummer och avresetider kan ändras - gå därför noga igenom de färdhandlingar du har fått.

Vi reserverar oss för att bagagereglerna kan komma att ändras.Gemensamma villkor (endast evenemangsbiljetter / paket)

Betalning av resa
Samtliga betallösningar är av OLKA Sportresor AB överlåtna till Klarna Bank AB. Vi använder oss av Klarna Checkout och erbjuder flera alternativ för betalning:

✓ Delbetalning via Klarna
✓ Faktura via Klarna
✓ Betala direkt med Klarna
✓ Kortbetalning med VISA och Mastercard

Villkor för Klarna hittar du i vår kassa under respektive betalningsalternativ.

Klarnas användarvillkor hittar du här.

Vid bokning av eventuell flygresa via OLKA erläggs denna kostnad direkt vid bokningstillfället.

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar resenärer att teckna avbeställningsförsäkring via oss för att skydda er mot oförutsedda händelser såsom sjukdom, väsentlig skada i ditt hem, uppsägning av arbete eller dylikt. Vi samarbetar med Solid Försäkringar. Avbeställningsskydd kan enbart tecknas vid köp av paket.

Resehandlingar
Det åligger resenärens att kontrollera att alla resehandlingar är korrekta när dessa har erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter.

Adressändring
Adressändringar inklusive ändring av e-postadress eller telefonnummer efter bokningstillfället måste anmälas till OLKA omgående för att vi skall kunna nå resenär för information om eventuella tidtabellsändringar och annan viktig information inför resan. Eventuell reklamation av resa skall inkomma till OLKA senast 15 dagar efter avslutad resa och skall vara skriftlig. Inkommer reklamation senare beaktas/behandlas den ej.

Övrigt
OLKA reserverar sig för ändring av resplan/resväg och/eller priser som sker under omständigheter utanför OLKAs kontroll såsom höjda transportkostnader, valutaförändringar, förändrat antal resenärer, flygplatsavgifter, flygskatter m.m. Vi reserverar oss också för skriv- och tryckfel samt öppenbara prisbuggar på vår hemsida och förbehåller oss rätten att bryta ingångna avtal till följd av sådana.

Pass/Visum
Resenären är skyldig att medtaga giltigt pass vid resor utanför Norden. Om visum krävs så är det resenärens ansvar att ordna detta. Detta bör göras innan resa bokas och OLKA tar inget ansvar för om resenärer nekas visum. OLKA tar heller inget ansvar för resenärer som nekas inträde i landet av någon anledning som liggeer utanför OLKAs kontroll.

OBS! För resor till USA gäller särskilda regler som du hittar här.

Åldersgräns
OLKA har en åldersgräns på 18 år för resenärer som vill boka en biljett eller en paketresa. Om ingen i sällskapet är över 18 år kräver vi målsmans underskrift för bokning av resa.

 

Loading...
Some people think football is a matter of life and death. I assure you, it's much more serious than that.