Information om pass och visum

Resenären är skyldig att medtaga giltigt pass vid resor utanför Norden. Om visum krävs så är det resenärens ansvar att ordna detta. Detta bör göras innan resa bokas och OLKA tar inget ansvar för om resenärer nekas visum. OLKA tar heller inget ansvar för resenärer som nekas inträde i landet av någon anledning som ligger utanför OLKAs kontroll.

När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Körkort gäller inte som id-handling. 

Följande länder är medlemmar i Schengen:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 

För resor till länder utanför Europa hittar du mer information i länkarna nedan. Till Australien, USA och Kanada finns också bifogade länkar till ETA respektive ESTA som behövs för inresa.


Australien sök ETA här 
Singapore 
USA –  sök ESTA här 
Kanadasök ETA här 
Brasilien 
Mexiko 
Qatar  
Saudiarabien 
Bahrain 
Azerbajdzjan 
Japan