Teckna försäkring med 10% rabatt

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige som försäkrat liv och hälsa sedan 1816 och är Norges största försäkringsbolag. I Sverige är Gouda Reseförsäkring en av de ledande aktörerna på marknaden inom segmentet reseförsäkring. Gouda försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år. 

För oss på OLKA är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Vi erbjuder avbeställningsförsäkring och reseförsäkring via Gouda som även gäller vid pandemier/epidemier som är särskilt viktigt om du ska resa idag.  


Vi erbjuder olika typer av försäkringar och ger dig 10% i OLKA-rabatt när du har bokat din resa med oss samt beställer via länkarna på denna sida. 
 

       - Avbeställningsförsäkring   

       - Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd 

       - Reseförsäkring som är ett komplement till hemförsäkringens reseskydd 

       - Seniorreseförsäkring för dig som fyllt 70 år


Avbeställningsförsäkring

Beställ din avbeställningsförsäkring här med 10% OLKA-rabatt! 
  

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa som exempelvis akut sjukdom. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk och har ingen åldersgräns.  

OBS! Försäkringen behöver tecknas inom 24 tim från bokningstillfället och träder i kraft direkt när premien betalas. Den gäller sedan fram till avresa från Sverige. 

 
Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:  
 

  • Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.  

  • Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall.  

  • Om din medresenär drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller av annan godkänd anledning måste avboka sin resa och det medför att du måste resa ensam  

  • Brand/Inbrott/vattenskada i din privata bostad i anslutning till avresa  

  • Oväntad uppsägning från en tillsvidareanställning  

  • Skilsmässa   

 

Reseförsäkring - Komplement till hemförsäkringen 


Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan – försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk. Åldersgräns 69 år. 

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Reseförsäkring där Gouda blir din primära försäkringsgivare.   

Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?  
 

Vårdkostnader  
Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.  

Tillval – Semestergaranti (Behöver du aktivt välja till för att få inkluderat i försäkringen)  

Ersättning för förlorade resdagar   
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.  

Ersättningsresa    
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.  

Hjälp att komma ikapp din resa   
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.  

Karantänomfattning (finns i både Komplement & Heltäckande) 
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter nu extrautgifter om du blir satt i karantän under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat. Det är dock viktigt att du har köpt försäkring med tillvalet semestergaranti för att detta moment ska gälla.  
 

Reseförsäkring - ett heltäckande reseskydd   

Alternativet Reseförsäkring med ett heltäckande skydd, väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19. Goudas reseförsäkringar gäller för Covid-19 och omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom om du skulle bli sjuk under resan. Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk. Åldersgräns 69 år. 
  
Vad innehåller Reseförsäkringen?   


Vårdkostnader  
Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtakför sjukvården.  

Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan  
Hemtransport om något mer allvarligt händer under resan som gör att du måste transporteras hem för vidare vård i Sverige.   

Missad hemresa på grund av sjukdom  
Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.  

Tillval – Semestergaranti (Behöver du aktivt välja till för att få inkluderat i försäkringen)  

Ersättning för förlorade resdagar   
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.  

Ersättningsresa   
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.  

Hjälp att komma ikapp din resa   
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.  
 

Seniorreseförsäkring 


Beställ din seniorreseförsäkring här med 10% OLKA-rabatt! 

Har du hunnit fylla 70 år innan du reser iväg? Då gäller exakt samma regler på reseförsäkringarna, men priset kan skilja något. Beställ från länken nedan - givetvis också med 10% i OLKA-rabatt!  
 

Försäkring vid matchflytt
OLKA har också en egen matchflyttsförsäkring som skyddar dig ifall matchdatumet du är inbokad på skulle flyttas. Försäkringen går att teckna när du har köpt en paketresa innehållande flyg, hotell och matchbiljett. Läs mer om vår försäkring vid matchflytt här.