Särskilda resevillkor

 

Bokade biljetter

Bokade biljetter/paket till evenemang är ej återbetalningsbara oavsett deltagarnas personliga omständigheter.

 

OLKA Sportresor AB (I fortsättningen kallat OLKA) ansvarar inte när evenemang blir flyttade, avbrutna eller inställda, t.ex. ingen återbetalning medges för ev. avbokningar om match flyttas från planerad dag till annan helg- eller vardag. Om matchen ställs in pga dåligt väder gäller matchbiljetten för det nya matchdatum och OLKA är ej återbetalningsskyldiga för eventuella resekostnader.

 

Vid matchändring som medför att matchen spelas utanför bokad flygtid gäller följande: 1) I första hand hjälper OLKA till med biljett till annan match under resetiden. 2) Om resenären hellre vill boka om flyg och hotell för att kunna se den ursprungliga matchen hjälper OLKA till med ombokning till bästa möjliga pris för resenären men eventuella merkostander för detta står alltid kund för.

 

Normalt är det inte möjligt att boka om eller ändra namn på flygbiljetterna utan extra kostnad och i de flesta fallen är det heller inte möjligt att få någon återbetalning vid eventuell avbokning. Kontakta oss för information om vad som gäller för just din flygresa – om flygresan är bokad via OLKA.

 

OLKA har inget återbetalningsansvar om gäster blir avvisade från arenan på grund av ex. dåligt uppträdande eller att någon iklädd fel matchdräkt försöker komma in på fel läktare. Vi rekommenderar inte att bära halsduk eller matchtröja på arenan. Det är resenärens eget ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje enskilt evenemang. Det åligger också resenär att kontrollera eventuell ändring av speldag och speltid då detta är vanligt förekommande. Matchbiljetterna leveras allt som oftast till hotellet och lämnas till personen som står som kontaktperson på bokningsbekräftelsen. Observera att vissa biljetter kan vara årskort/säsongskort och det är väldigt viktigt att dessa lämnas tillbaka enligt anvisning annars blir vi tvungna att debitera kund för detta. Vi garanterar endast biljetter i par om två.

Köpt evenemangsbiljett får inte säljas vidare då detta kan vara otillåtet eller olagligt och kan medföra rättsliga påföljder.

Flygresan
OLKA ansvarar inte för flygtransport som ingår i paketresan. OLKA ansvarar inte heller för förseningar för bokade flygresor eller anslutningar till avreseorten på paketresan. Respektive flygbolag har egna regler och det är resenärens skyldighet att skaffa sig kännedom om dessa. Flygbolagen har heller inget ansvar för övriga delar i paketresan. Flygnummer och avresetider kan ändras, gå noga igenom de färdhandlingar du fått.

Vi reserverar oss för att bagagereglerna kan komma att ändras.

 

Betalning av resa

Väljer ni att betala med kreditkort sker betalning omgående och vid betalning via faktura gäller följande: Vi samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av OLKA överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

Allmänna villkor hittar du här.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här.

Vid bokning av ev. flygresa via OLKA erläggs denna kostnad direkt vid bokningstillfället.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar resenärer att teckna avbeställningsförsäkring via oss för att skydda er mot oförutsedda händelser såsom  sjukdom, väsentlig skada i ditt hem, uppsägning av arbete eller dylikt. Vi samarbetar med Solid Försäkringar.

Resehandlingar
Det är resenärens eget ansvar att kontrollera att alla resehandlingar är korrekta när dessa erhållits och omgående påtala eventuella felaktigheter.

Adressändring
Adressändringar inklusive e-postadress eller ändring av telefonnummer efter bokningstillfället måste anmälas till OLKA omgående för att vi skall kunna nå resenär för information om eventuella tidtabellsändringar och annat viktigt för resans genomförande. Ev. reklamation av resa skall inkomma till OLKA senast 15 dagar efter avslutad resa och skall vara skriftlig. Inkommer reklamation senare beaktas/behandlas den ej.

Övrigt
OLKA reserverar sig för ändring av resplan/resväg eller priser som kan ske på omständigheter utanför OLKA´s kontroll såsom; höjda transportkostnader, valutaförändringar, förändrat antal resenärer, flygplatsavgifter, flygskatter mm.

Pass/Visum
Resenären är skyldig att medföra giltigt pass vid resor utanför Norden. Krävs visum är det resenärens ansvar att ordna detta. OLKA tar inget ansvar om resenärer nekas visum och detta bör göras innan resa bokas. OLKA tar heller inget ansvar för resenärer som nekas inträde i landet av någon anledning utanför OLKA`s kontroll.

OBS: för resor till USA gäller särskilda regler som du hittar här.

Åldersgräns
OLKA har en åldersgräns på 18 år om man vill boka en biljett eller en paketresa. Om ingen i sällskapet är över 18 år krävs målsmans underskrift för bokning av resa.