Juventus

Vi erbjuder följande biljettkategorier till Juventus:
- Kortsida
- Långsida övre
- Långsida nedre

Samtliga biljetter köpta via OLKA Express är på lagets hemmasektion om ej annat anges.
Bokade biljetter levereras endast till hotell med bemannad reception, ej privatadresser. Mer information kring leverans mottages i samband med slutförd bokning.

OBS! För biljetter till Serie A måste födelsenr. (endast år-månad-dag) bifogas för varje resenär. Födelsedata bifogas i fliken "övrigt" i bokningsformuläret.